vrijdag, 30 oktober 2015 20:20

Voorkomen is beter dan genezen: samenwerken in Oost

Dinsdag 3 november ondertekenen 11 organisaties die actief zijn in Schiedam een samenwerkingsovereenkomst voor de Proeftuin Vroegsignalering en tijdig ingrijpen.

De ondertekenaars willen in Schiedam Oost een aanpak ontwikkelen om, samen met de ouders, eerder in te grijpen wanneer er zorgen zijn over een kind. Door in een vroeg stadium informatie te delen en samen op te trekken, kunnen we deze kinderen (en hun gezinnen!) beter helpen.

De elf samenwerkingspartners

Buurtwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, FlexusJeugdplein, Gemeente Schiedam, Halt, Incluzio, Lentiz LIFE College, MEE Rotterdam Rijnmond, Minters, Politie Schiedam en SWS Welzijn zien de proeftuin als een unieke kans om, ondersteund en begeleid door onder andere het Ministerie van Veiligheid en Justitie, met elkaar te pionieren. Het geeft alle betrokken partners de kans van elkaar te leren en vanuit de praktijk te komen tot een integrale aanpak voor op tijd signaleren en ingrijpen. Het WijkOndersteuningsTeam (WOT) Oost organiseert dit bijzondere project.

Op tijd erbij zijn

Coördinator WOT Oost Sascha Peters: “Bij een ‘niet pluis gevoel’ kun je denken aan bijvoorbeeld vermoedens van mishandeling en verwaarlozing. Of aan kinderen en jongeren van wie de ouders zorg en hulpverlening mijden. Of van wie broertjes en/of zusjes in beeld zijn bij de politie. En niet alleen professionals kunnen aangeven dat ze zich zorgen maken over bepaalde kinderen of jongeren; wijkbewoners kunnen dat ook. Juist die betrokkenheid vanuit de wijk is heel belangrijk in deze proeftuin.”

Samen oplossingen bedenken

Bewoners in de wijk en professionals kunnen zich zorgen maken over kinderen en jongeren, bijvoorbeeld omdat ze nog heel laat op straat zijn of overlast veroorzaken. De jeugdwerkers die het WOT Oost komen versterken zijn veel op straat en kunnen daarom deze signalen oppikken. Ze zijn getraind in het vinden van oplossingen, waar het kan samen met de bewoners. Als het nodig is wordt een inventarisatie maakt van de beschermende en risicofactoren en gaat het WOT met de ouders in gesprek. Op die manier kunnen gezinnen worden bereikt die nu buiten het bereik van het WOT blijven. Het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat kinderen en jongeren op latere leeftijd zwaardere zorg nodig hebben, of afglijden naar de criminaliteit.

Voorkomen is beter dan genezen: samenwerken in Oost

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws