zondag, 28 september 2014 19:02

Voorstel Groen Links: Huisvest vluchtelingen in leegstaande kantoren.

Door humanitaire problemen is er in Nederland een grote toestroom van asielzoekers uit met name Syrië en Eritrea. Vanuit de opvangcentra van COA wachten 7000 mensen op een woning. Hiervoor zijn de vluchtelingen afhankelijk van gemeenten. Het is tijd dat Schiedam zijn sociale gezicht laat zien. Bijkomend voordeel: de leegstand wordt aangepakt. Wijbrand Boon, opvolgend raadslid voor GroenLinks in Schiedam, is zeer begaan met het lot van vluchtelingen. "Velen van hen komen na door tussenpersonen van alles te zijn beroofd in Nederland aan. Alles wat deze mensen willen is veiligheid en rust, weg van alle dreiging. Er is een grote behoefte ontstaan aan voldoende en menswaardige opvang."

In Maastricht heeft de gemeenteraad al zijn sociale gezicht laten zien door vrijwel unaniem te stemmen voor de opvang van 700 asielzoekers binnen de gemeentegrenzen. In Hengelo is het initiatief ontstaan om asielzoekers op te vangen in leegstaande kantoorgebouwen.

Ook Schiedam moet in barre tijden zijn sociale gezicht laten zien. Daarnaast brengen nieuwe Schiedamse inwoners extra levendigheid met zich mee en gaan ze de leegstand te lijf. GroenLinks en Progressief Schiedam willen het college van B en W vragen ook in Schiedam te zoeken naar mogelijkheden voor de opvang van deze vluchtelingen en deze aan te bieden bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Wijbrand Boon: "de leegstaande kantoren aan de 's Gravelandseweg zouden bijvoorbeeld heel geschikt zijn." aldus Wijnand Boon

GroenLinks en Progressief Schiedam willen hierover graag met andere fracties en het college van gedachten wisselen en hebben dit onderwerp geagendeerd voor de commissievergadering van 14 oktober.

Op de Foto: Wijnand Boon, foto: Ed Gloudi

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws