zondag, 07 december 2014 13:21

Vrienden van Zwembad Zuid aan de slag met Optisport

Het is meer dan een jaar geleden dat het gerenoveerde zwembad Zuid heropend werd. De tijd, maar vooral Optisport en de Vrienden van Zwembad Zuid hebben daarna niet stil gezeten. Na een intensieve ombouw- en opbouwoperatie is Optisport nu in rustiger vaarwater gekomen, waarin samenwerking met de Vrienden meer aandacht kan krijgen.

Het bestuur van de Vriendenstichting heeft zich in het afgelopen jaar niet onbetuigd gelaten. Zo blijft het bestuur er groot voorstander van om kinderen tenminste met een ABC'tje (zwemdiploma dus!) op zak van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs te laten gaan. Een gedachte die in de (landelijke) politiek, maar ook in de georganiseerde (landelijke) zwemwereld, breed gedragen wordt. Ook het komend jaar wil de Vriendenstichting zich hiervoor blijven inzetten. We vinden het prettig dat in 2014 zwemlessen op zaterdag van start zijn gegaan en dat het buitenbad met ligweide in de zomer tijdens de vakantie open is gebleven. Jammer dat het in een deel van augustus slecht weer was. Van de zwemlessen na schooltijd wordt goed gebruik gemaakt. Na het banen zwemmen ziet Mari Dingenouts 's middags na schooltijd ouders met hun kinderen druk bezig om ze op tijd in het zwembad te krijgen. Een gezellige en sportieve drukte. Het is jammer dat er nu al wachtlijsten zijn ontstaan. De Vriendenstichting heeft nog steeds het gevoel dat het schoolzwemmen onnodig is gestopt en te veel aan de ouders wordt overgelaten. Samenwerking in deze is van belang om het leszwemmen in de breedte te stimuleren. Ook het seniorenzwemmen had onze aandacht. Dit heeft ertoe geleid dat de ouderenbonden begin januari 2015 een zwemuurtje voor senioren gaan organiseren, op woensdagen van 11 tot 12 uur, te beginnen op 7 januari 2015 Ook in 2015 blijven de Vrienden zich inzetten voor het senioren -zwemmen, onder het motto: "Een leven lang Bewegen en Sporten".

2015
Met de bedrijfsleiding van Optisport hebben we dit jaar een aantal malen gesproken. Ook zij willen volgend jaar, in samenwerking met de Vrienden van Zwembad Zuid, attractieve activiteiten in en rond het zwembad organiseren. Een daarvan is inmiddels van start gegaan: het discozwemmen op vrijdagavond. Optisport heeft een planning voor 2015 gemaakt en die ziet er leuk en sportief uit. De Vrienden hebben hiervoor ideeën aangeleverd waarover Optisport enthousiast is. Zo staat de Zwemvierdaagse, van 17 tot en met 21 augustus, op het programma. Op dinsdag 7 juli is er een binnen- en buitenspeeldag en op 29 maart is het paaseieren zoeken in en rond het zwembad. Vooral ons idee om ter zijner tijd in zwembad Zuid de Schiedamse schoolzwemkampioenschappen te houden sloeg erg aan.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid ziet de samenwerking met Optisport én de toekomst van zwembad Zuid met vertrouwen tegemoet. De Vriendenstichting wenst een ieder een gezond en sportief 2015.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws