zondag, 05 juni 2016 00:13

Vrij reizen groot succes

nieuwe stadsblad

Schiedam - In het afgelopen jaar heeft al 94 procent van het destijds verwachte aantal mensen gebruikgemaakt van de mogelijkheid vrij te reizen via de RET. De gemeente biedt inwoners met een minimuminkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm die mogelijkheid sinds 1 juli 2015.

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Een laag inkomen kan een belemmering zijn. Door vrij reizen aan te bieden, kunnen mensen weer meedoen. Vooraf werd verwacht dat ruim 5.000 mensen gebruik zouden maken van deze mogelijkheid. Na bijna een jaar is dit aantal zo goed als gehaald. Ruim de helft van de opgehaalde passen wordt gebruikt door volwassenen. De overige passen worden gebruikt door kinderen, jeugd en senioren. Deelnemers maakten in totaal ruim 900.000 ritten. De regeling Vrij reizen voor minima geldt nog tot april 2018.

Schiedam is een van de eerste gemeenten in Nederland waar de regeling geldt voor een brede groep minima en niet alleen voor bijvoorbeeld mensen van 65 jaar en ouder. Op de website van de gemeente Schiedam is alle informatie hierover te vinden via www.schiedam.nl/vrijreizen.

Bij het vaststellen van de regeling door de raad in 2015 is bij het berekenen van de kosten al rekening gehouden met het afdragen van BTW over de reiskosten. Dat betekent dat Schiedam hiervoor geen naheffing van de Belastingdienst verwacht.

Vrij reizen groot succes

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws