dinsdag, 12 mei 2015 16:53

Vrij reizen voor Schiedamse minima

Vanaf 1 juli 2015 wil de gemeente Schiedam haar inwoners met een minimuminkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm de mogelijkheid bieden vrij te reizen op de lijnen van de RET. Het college stelt de gemeenteraad voor hierover te besluiten middels een verordening. De raad vergadert op 16 juni over dit onderwerp.

Het college van burgemeester en wethouders wil hiermee de maatschappelijke participatie van mensen met een sociaal minimum stimuleren en ondersteunen. Schiedam is een van de eerste gemeenten waar de regeling geldt voor een brede groep minima en niet alleen voor bijvoorbeeld mensen van 65 jaar en ouder. Vrij reizen voor minima is een van de doelstellingen die het college heeft vastgelegd in het Kompas.

Volgens wethouder Mario Stam vergroot het vrij reizen voor minima de kansen om mee te doen: "Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen participeren binnen de maatschappij. Om de Schiedamse minima hierin te ondersteunen hebben we besloten vrij reizen voor mensen met een laag inkomen in te stellen. Een laag inkomen kan een belemmering zijn voor maatschappelijke deelname; mensen kunnen erdoor in een sociaal isolement terechtkomen. Daar doen we nu iets aan. Als mensen weer echt kunnen meedoen is dat goed voor henzelf, maar ook voor de maatschappij als geheel."

Meedoen

Het beleid van de gemeente Schiedam is al lange tijd gericht op het doorbreken van afhankelijkheid en het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare Schiedammers. Ook voor kinderen is meedoen heel belangrijk. Sociale uitsluiting ten gevolge van armoede op jonge leeftijd is funest voor de samenleving, omdat dit gevolgen heeft voor de toekomst van deze kinderen.

Aanvragen

De gemeente Schiedam verwacht dat zo'n ruim 5.000 mensen gebruik zullen maken van deze regeling. Het college stelt hiervoor structureel middelen beschikbaar door de inzet van door het Rijk verstrekte extra middelen voor armoedebeleid. Voor vrij reizen komen inwoners van Schiedam in aanmerking, die een inkomen hebben tot 110 procent van de bijstandsnorm. Mensen die hieraan voldoen en een uitkering van de gemeente ontvangen, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, krijgen in de tweede helft van juni schriftelijk bericht. Andere minima kunnen vanaf maandag 1 juni zelf een aanvraag doen. Op de website van de gemeente Schiedam is alle informatie hierover te vinden via www.schiedam.nl/vrijreizen.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws