donderdag, 16 februari 2017 14:43

Vrijwilligersorganisaties worden opgeroepen om mee te denken

Schiedam - Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Schiedam nodigt organisaties die met vrijwilligers werken uit om op maandagavond 20 maart 2017 mee te denken. De bijeenkomst wordt gehouden in de Hagazaal op het Stadskantoor aan het Stadserf van 19.30 tot 22.00 uur.

Ook PopUpTv kreeg de uitnodiging: 'Net als uw organisatie vindt ook de gemeente het belangrijk dat Schiedammers MeeDoen! Dit kan onder andere doordat Schiedammers zich inzetten als vrijwilliger. Het doen van vrijwilligerswerk is voor veel mensen een goede opstap in hun verdere ontwikkeling, zeker voor mensen met een taalachterstand.' aldus de uitnodiging. Organisaties die mee willen praten moeten zich wel eerst aanmelden.

'Op deze avond willen we van gedachten wisselen over het plaatsen en begeleiden van vrijwilligers met taalachterstand. Zijn er voldoende plekken voor deze doelgroep? Is er voldoende begeleiding? Wat is uw ervaring? Hoe kunnen wij elkaar helpen? Welke stappen kunnen we zetten?'

Programma:
19.30 : Inloop met koffie/thee
20.00 : Welkom door wethouder Patricia van Aaken.
20.15 : Ervaringen uit de praktijk
- participatiecoach Stroomopwaarts
- project ‘Plaatsen & Begeleiden Dock’
- project ‘Vrijwilligerscoach Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen’
20.45 : Samen aan de slag!
21.45 : Samenvatting avond en afspraken maken
22.00 : Sluiting avond
Vrijwilligersorganisaties worden opgeroepen om mee te denken

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws