dinsdag, 23 augustus 2016 14:13

VVD: Ex-gevangenen voorkomen nieuwe gevangenen

Schiedam - De VVD Schiedam vindt dat Schiedammers mogen rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt en initiatieven ontplooit, maar ook anderen aanspreekt op hun gedrag. Preventie van overlast en criminaliteit is hierbij nodig. Zeker bij jongeren. Daarom heeft de VVD Schiedam deze week een initiatiefvoorstel ingediend. Gemeenteraadslid Onno Spek: ‘dit initiatief moet er voor zorgen dat jongeren voorlichting krijgen van mensen die de fout in zijn gegaan. Om er zo voor te zorgen dat de jongeren zelf minder snel dit pad kiezen’.

Vroegtijdig ingrijpen bij jongeren die overlast veroorzaken of een klein delict plegen is van groot belang. Voorlichting hierbij is cruciaal, maar gebeurt nu nog te weinig of niet. Bij deze voorlichting komen ervaringsdeskundigen (ex-gevangenen) aan het woord voor middelbare scholieren, om hen bewust te maken van de gevolgen van verkeerde keuzes. ‘Dit brengt een afschrikkend beeld van het criminele pad met zich mee voor jongeren, vatbaar voor het verhaal van een ervaringsdeskundige die (voorafgaand aan de gevangenschap) in dezelfde positie heeft gezeten als zijzelf’ zegt Onno Spek. De ervaringsdeskundigen praten veelal dezelfde taal en staan dichter bij de belevingswereld van deze jongeren. De ex- gevangenen moeten daarnaast gemotiveerd worden om een dergelijk verhaal te houden en er ook zelf achter staan.

Het voorstel is door de VVD onlangs ingediend en stelt voor om te organiseren dat er structureel voorlichting gegeven kan worden aan jongeren door ex- gedetineerden. Meer informatie over dit voorstel en de uitvoering hiervan kun u vinden via vvdschiedam.nl.

VVD: Ex-gevangenen voorkomen nieuwe gevangenen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws