vrijdag, 16 januari 2015 21:23

VVD Schiedam op voorhand tegen AZC

Op dinsdag 13 januari vond er een Stadserf plaats over de vraag of er een asielzoekerscentrum in Schiedam zou moeten komen. Tijdens een Stadserf kunnen Schiedammers en ondernemers hun mening over onderwerpen bespreken en doorgeven aan het bestuur en aan de gemeenteraad.

De VVD Schiedam is van mening dat het vreemdelingenbeleid voldoende is ingevuld in Schiedam.

'De VVD staat voor een eerlijk en terughoudend vreemdelingenbeleid', aldus woordvoerder integratie, Ad Mostert. 'Wij zien kansen voor hoogopgeleide kennismigranten om ons land en onze economie te versterken. Daar heeft iedereen baat bij. De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten gedurende de laatste decennia leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit'. Net als veel andere steden in de Randstad kampt Schiedam al jaren met deze problemen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is belast met de taak om de asielzoekers op te vangen. Ten tijde van het Stradserf lag er geen verzoek van het COA, of van een andere instantie, om een asielzoekerscentrum te openen in Schiedam. 'Mogelijk zijn de Schiedammers bij het Stadserf op het verkeerde been gezet. Een vervelende situatie. Overigens ziet VVD Schiedam niets in het vrijwillig aanbieden van locaties om een asielzoekerscentrum te openen'.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws