maandag, 14 december 2015 20:28

VVD Schiedam stelt vragen over treinstations

Op 17 november 2015 heeft de fractie van de VVD in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister over het wegvallen van station Schiedam Centrum als haltstation voor intercitytreinen en de mogelijkheden voor realisatie van station Kethel. Uit het antwoord van de Staatssecretaris hebben wij het volgende geconcludeerd:
a. Het station Schiedam Centrum is met 20.000 instappers per dag het tweede OV-knooppunt van de Rotterdamse regio.
b. Onder de verantwoordelijkheid van de NS is, gezamenlijk met de Regio, het innovatieve Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) geïntroduceerd.
c. Implementatie van dit PHS zal tot een nieuwe NS-dienstregeling leiden, waarbinnen geen intercitytreinen meer op station Schiedam Centrum zullen stoppen.
d. Zowel de NS als de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en natuurlijk de gemeente Schiedam hebben aangegeven Schiedam Centrum als haltstation voor intercitytreinen te willen behouden.
e. De ombouw van de Hoekse Lijn zal ertoe leiden dat het aantal reizigers op station Schiedam Centrum met zo’n 40 % zal toenemen.
f. De regio heeft een variant D voorgesteld, waarbinnen de PHS-dienstregeling kan worden gerealiseerd met behoud van Schiedam Centrum als intercityhaltstation. Meerkosten bedragen dan ongeveer € 10 miljoen. Het voordeel van deze variant is tevens dat er een aanzienlijke verbetering wordt gerealiseerd voor de robuustheid van de zeer drukke spoorlijn Den Haag-Rotterdam.
g. Beide varianten worden in studie genomen, waarbij variant B (de voor Schiedam minst gunstige) reeds wordt onderzocht in het kader van het tracé-besluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).
h. De planning voor het onderzoek naar de variant D (de voor Schiedam meest gunstige) is helaas nog niet bekend.
i. Op vragen betreffende de realisatie van station Schiedam Kethel geeft de Staatssecretaris aan dat er nog geen initiatief vanuit de regio is genomen om dit station in te dienen in het kader van de herijking en dat zij daarom geen aanleiding ziet het station alsnog te onderzoeken.

De fractie van de VVD verzoekt het College:
1. Nauwlettend te volgen dat de resultaten van het onderzoek naar variant D beschikbaar zijn, ruim voordat het realisatiebesluit PHS op basis van variant B genomen kan worden. Hierdoor kan binnen het project PHS eventueel overgestapt worden naar realisatie van de voor Schiedam veel gunstigere variant D.
2. Binnen de daartoe geëigende gremia draagvlak te creëren om extra middelen toe te laten kennen aan het project PHS, opdat de variant D alsnog zal kunnen worden gerealiseerd.
3. Binnen de regio bespreekbaar te maken dat station Schiedam Kethel alsnog wordt ingediend in het kader van herijking en zodoende de onderzoeksopdracht met het aanleggen van station Schiedam Kethel uit te breiden.
4. De Gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang van de ingezette acties.

 

Foto: Oxyman

VVD Schiedam stelt vragen over treinstations

Advertentie