dinsdag, 01 maart 2016 19:10

VVD Schiedam stelt vragen over wapens

De fractie van de VVD heeft kennisgenomen van de gevonden handgranaat in de bosjes van het Cornelia van Zantenplein op 1 maart jongstleden. Deze handgranaat werd aangetroffen in de directe nabijheid van een basisschool. De fractie van de VVD maakt zich ernstige zorgen over de schijnbare toename van het bezit en het gebruik van zware wapens in Schiedam en de onmiddellijke omgeving. De afgelopen maanden zijn net buiten onze gemeentegrenzen ontoelaatbaar veel schietpartijen gemeld, waarbij in een aantal gevallen gebruik gemaakt werd van automatische wapens. In Overschie en in de Spaanse Polder zijn alleen al in 2016 vier schietpartijen geweest waarbij gewonden en zelfs doden te betreuren zijn. De recente vondst van automatische wapens in Schiedam Spaland en het aantreffen van de handgranaat onderschrijven naar onze mening de stelling dat het illegale bezit van zware en automatische wapens in Schiedam en omgeving in ontoelaatbare mate plaatsvindt.

Op basis van bovenstaande constateringen heeft de fractie van de VVD de volgende vragen:

1. Is er over meerdere jaren gezien een trendmatige toename te constateren van het bezit en het gebruik van (zware) vuurwapens in onze Regio Rotterdam Rijnmond?

2. Welke initiatieven heeft de lokale en regionale driehoek ondernomen om het bezit en gebruik van (zware) vuurwapens tegen te gaan?

3. Zijn er speciale politieteams ingezet om deze problematiek vanuit een “task force” gedachte te kunnen bestrijden?

4. Wat valt er te melden over het vuurwapenbezit en -gebruik gedurende de afgelopen jaren in Schiedam?

Foto: MediaTv

VVD Schiedam stelt vragen over wapens

Advertentie