maandag, 30 mei 2016 19:16

VVD stelt vragen over budget voor huisraad statushouders

Schiedam - De VVD fractie in Schiedam heeft vragen gesteld aan het college over de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de inrichting van woningen voor statushouders.

"Vanuit de media hebben wij vernomen in Noordbrabantse gemeenten forse bedragen worden uitgekeerd aan statushouders voor de inrichting van hun woningen.' aldus de VVD. De fractie  is benieuwd hoe hier in Schiedam mee wordt omgegaan. "Om deze reden stellen wij graag de volgende vragen aan het college.
1. Wordt er gekeken naar het vermogen van statushouders om huisraad op eigen kracht te financieren?
2. Hoe hoog is de Schiedamse bijdrage per gezin?
3. Betreft deze bijdrage een gift of een lening?
4. In welke vorm wordt de bijdrage aan de statushouders geleverd?
5. Zijn de mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan met verschillende Schiedamse kringloopwinkels uitgezocht?
6. Welke bestemming heeft de inboedel indien statushouders Schiedam verlaten?

 

VVD stelt vragen over budget voor huisraad statushouders

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws