dinsdag, 14 februari 2017 10:06

VVD stelt vragen over station Schiedam Centrum

Schiedam - De Tweede Kamerleden van de VVD hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de viersporigheid van het treinverkeer tussen Rotterdam en Schiedam n.a.v. een werkbezoek op 23 januari jl.

1. Bent u van mening dat station Schiedam Centrum als regionaal knooppunt met bijna 20.000 in- en uitstappers cruciaal is voor forenzen van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Nissewaard, enzovoort? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u er inmiddels mee bekend dat de NS, de provincie Zuid-Holland én de metropoolregio (MRDH) graag de intercitystatus van station Schiedam Centrum willen behouden? Welke stappen hebben zij gezet in dit verband na beantwoording van de vorige Kamervragen (d.d. 7-12-2015)?

3. Welke inspanningen verricht u om de bereikbaarheid van deze regio te behouden? In hoeverre past daar een station met intercitystatus bij? Klopt het dat "viersporigheid" dan cruciaal is? Wordt dit mogelijk door het ombouwen van de treinverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland tot metrolijn? Kunt u daarbij toelichten of en hoe de onderhandelingen met de betrokken partijen zoals de MRDH verlopen?

4. Kunt u aangeven wat de uitkomsten, en met name wat betreft station Schiedam Centrum, zijn van de studies die uitgevoerd zouden worden in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuidvleugel?

1. Klopt het dat als de viersporigheid gerealiseerd kan worden de zogenaamde intercitystatus van station Schiedam Centrum gehandhaafd kan worden? Heeft u daar gesprekken over met de NS, ProRail en de MRDH?

1. Station Schiedam Kethel kan mogelijk bijdragen aan de verdere bereikbaarheid van de regio, heeft de staatssecretaris dit meegenomen in de eerder genoemde onderzoeken? Heeft de regio hiertoe een onderzoeksopdracht ingediend? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
VVD stelt vragen over station Schiedam Centrum

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws