maandag, 02 november 2015 16:12

Wat staat de luchtkwaliteit in Schiedam te wachten?

Nu blijkt dat autosoftware dusdanig is ingesteld dat emissies alleen aan de milieunormen voldoen op het moment dat de wagen wordt getest, er bedrijven blijken te zijn die roetfilters verwijderen en automotoren 'tunen' én de maximumsnelheden dreigen te worden verhoogd, hebben GroenLinks en Progressief Schiedam schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partijen vrezen dat veranderende uitstoot ernstige gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en gezondheid in Schiedam.

Wanneer er bij het vaststellen van luchtkwaliteitsbeleid wordt gerekend met verkeersstromen in plaats van daadwerkelijke uitstoot, is de realiteit nog erger dan de papieren werkelijkheid. GroenLinks en Progressief Schiedam willen dan ook van het college weten welke gevolgen het verschil tussen veronderstelde en daadwerkelijke uitstoot heeft voor de luchtkwaliteit in Schiedam. Ook willen de partijen weten of er in Schiedam bedrijven zijn die zich bezighouden met het verwijderen van roetfilters en het 'tunen' van dieselmotoren.

A4 Delft-Schiedam

De gevolgen voor de nieuwe snelweg A4 Delft-Schiedam kunnen met 'dieselgate' nog eens extra hard aankomen. GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar: “de A4 zouden we niet horen, niet zien en niet ruiken. Het niet horen en het niet zien is al niet geslaagd, maar het niet ruiken lijkt nu helemaal in het geding.”. Dit speelt nog eens te meer nu er volgens dagblad de Telegraaf bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu stemmen opgaan om ook op de gehele A4 130 km/h toe te staan. Ooijevaar: “We moeten voorzichtig zijn als alleen de Telegraaf ergens gewag van maakt, maar als dit waar is dan worden inwoners van Schiedam nóg meer blootgesteld aan geluidsoverlast en schadelijke stoffen. Schiedam moet daartegen in het geweer komen”.

GroenLinks en Progressief Schiedam spreken de hoop uit dat het college de gestelde vragen spoedig beantwoordt en daadkrachtig optreedt tegen deze grote bedreiging van de Schiedamse volksgezondheid.

Foto: Stadsregio Rotterdam

Wat staat de luchtkwaliteit in Schiedam te wachten?

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws