maandag, 21 maart 2016 22:51

Wat zijn de wensen van de centrum bewoners in Schiedam?

Bijeenkomst 30 maart, 20.00 uur, Hoogstraat 71A

* WAT ZIJN DE WENSEN VAN DE BEWONERS ZELF VOOR DE SCHIEDAMSE BINNENSTAD?

De Bewonersvereniging Schiedam Centrum (BVSC) nodigt alle centrumbewoners uit om op 30 maart mee te praten over hun wensen voor de Schiedamse binnenstad. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van de BVSC, Hoogstraat 71A, en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Op basis van de inbreng van de bewoners zelf zal de BVSC vervolgens de kernpunten van zijn inzet bepalen.

* VERKIEZING NIEUW BESTUUR

De avond wordt begonnen met een zo kort mogelijke ledenvergadering, waarop de jaarstukken worden vastgesteld en een nieuw bestuur wordt gekozen. Kandidaten voor het bestuur zijn: Remco Leliënhof, Musa Yabasun en Frans van der Zee; voor het dagelijks bestuur is Theo H.B. Schoenmakers kandidaat en is penningmeester Edward Sparreboom herkiesbaar.

* AFSCHEID NA TIENTALLEN JAREN TROUWE DIENST

Op 30 maart neemt de BVSC ook afscheid van Miep Holswilder, die tientallen jaren lang als vrijwilligster actief is geweest voor de BVSC. Haar activiteiten, in voor- en tegenspoed, beslaan zelfs een zo lange periode, dat er niemand meer te vinden is die precies weet hoeveel jaar zij zich voor de BVSC heeft ingezet; de archieven gingen bij de brand in het toenmalige pand in Broersveld verloren. Een nieuwe vrijwilligster, Conny Beyer, is inmiddels in de voetsporen van Miep getreden.

Wat zijn de wensen van de centrum bewoners in Schiedam?

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws