woensdag, 16 november 2016 00:53

Wateroverlast Broersvest pas in oktober 2017 verholpen

Schiedam - De Broersvest loopt bij elke flinke regenbui onder, wat bijvoorbeeld te zien is op de trambaan. In het voorjaar was ons door een gemeentewoordvoerder vertelt dat deze problemen voor de zomer zouden zijn opgelost. Dat is echter tot op heden niet het geval. Dus we stelden de vraag aan het college van burgemeester en wethouders: Wanneer worden deze problemen wel aangepakt? Wat wordt er dan aan gedaan?

Het college antwoordt PopUpTv: 'In overleg met de RET is overeengekomen om de uitvoering van de lijn-goten in de trambaan van de Broersvest te laten samenvallen met de vervanging van de trambaan rondom de Koemarkt in de periode van oktober 2017.
In de aanloop gaat de Gemeente een preventieve maatregel nemen om het opspattende regenwater vanuit de trambaan zoveel als mogelijk te beperken.'

Wateroverlast Broersvest pas in oktober 2017 verholpen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws