Waterweg Wonen legt solide fundament voor komende jaren
dinsdag, 28 juni 2016 18:59

Waterweg Wonen legt solide fundament voor komende jaren

Vlaardingen – Met het jaar 2015 sluit Waterweg Wonen de periode af waarin haar bedrijfsplan ‘Wij staan voor Vlaardingen’ (2012-2015) van kracht was. In die jaren bleef zij dicht bij haar kerntaken: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. 

Actieplan Wonen onverminderd voortgezet

In 2015 zette Waterweg Wonen zich weer volop in voor de realisatie van het Actieplan Wonen, met als resultaat dat het einde van de metamorfose van Babberspolder in zicht is. Niet alleen voor wat betreft de woningen; ook de nieuwbouw van de scholen en andere voorzieningen vordert in snel tempo.

Daarnaast startte de bouw van de eerste fase van De Nieuwe Vogelbuurt in het derde kwartaal van 2015. De eerste bewoners wonen er sinds mei 2016. De volgende fasen volgen snel en zijn zeer in trek.

De eerste plannen om de Westwijk te vernieuwen, zijn in 2015 concreet gemaakt. Naar verwachting starten de eerste bouwprojecten in de loop van 2017, zoals de bouw van een nieuwe sporthal en van vijftig sociale huurappartementen in het centrum van de Westwijk.

In totaal renoveerde Waterweg Wonen vorig jaar 596 woningen in Holy-Zuidoost en de Westwijk. 90 nieuwbouweengezinswoningen leverde zij op in Babberspolder. 104 woningen werden gesloopt in Babberspolder en 42 in Holy-Zuidoost.

Voor en mét huurders

De Huurdersraad leverde een actieve bijdrage aan de inhoud van het nieuwe bedrijfsplan ‘Vlaardingen centraal, gebouwd op de toekomst’. In het kader van de visitatie gaf zij ook haar mening over de activiteiten van en samenwerking met Waterweg Wonen. Daarnaast werden de voorstellen voor de Huurronde 2015 aangepast en gematigd op basis van de inbreng van de Huurdersraad. Bovendien bepleitte de Huurdersraad dat de appartementen in de tweede woontoren aan de van Hogendorplaan zoveel mogelijk zouden worden verhuurd volgens een doorstroomarrangement. Dit is in de eerste helft van 2016 zo uitgevoerd.

Daarnaast deed Waterweg Wonen in 2015 ervaring op met twee nieuwe vormen van participatie met de proefprojecten ‘Nieuwe buren’ aan de Londenweg en ‘Verbetering leefbaarheid Eksterlaan’ in het 10-hoog complex.

Ook in 2015 scherp aan de wind

Het motto ‘scherp aan de wind’ was ook in 2015 van kracht. De bedrijfslasten werden verder verlaagd. Uit de vergelijking tussen de corporaties in de Aedes Benchmark van 2015 blijkt dat de bedrijfslasten van Waterweg Wonen iets onder het gemiddelde liggen. Dat, samen met een positieve waardering van de dienstverlening door haar huurders, resulteerde in een AA score. Daarmee is Waterweg Wonen een van de koplopers van corporaties met meer dan 10.000 woningen.

Tegelijkertijd werd het aantal werknemers van Waterweg Wonen dat jaar verder afgebouwd, van 126 naar 121 fte. De komende jaren loopt dit aantal nog verder terug naar ongeveer 110 fte.

Daarnaast paste Waterweg Wonen haar dienstverlening aan door het gebruik van de online klantenservice mijn.waterwegwonen.nl verder te stimuleren en tegelijkertijd de openingstijden en telefonische bereikbaarheid te beperken tot de ochtenden. Het gebruik van het online huurdersportaal nam echter minder toe dan vooraf ingeschat..

€ 10 miljoen extra voor duurzame investeringen

Het thema Duurzaamheid kreeg ook in 2015 een stevige plek bij Waterweg Wonen. Voor de komende vier jaren reserveert zij € 10 miljoen extra voor innovatieve en toekomstbestendige investeringen die bijdragen aan duurzamere huurwoningen.

De nieuwe bedrijfshuisvesting van de Vlaardingse corporatie, die in de zomer van 2016 in gebruik zal worden genomen, is gebouwd volgens de Breaam-methode. Waterweg Wonen streeft ernaar met de toegepaste voorzieningen het duurzaamheidslabel Very Good te behalen.

Gezonde corporatie

Na de vele onderhouds- en renovatieprojecten in voorgaande jaren, stond 2015 in het teken van sparen. Sparen om in de toekomst te kunnen blijven investeren in betaalbare huurwoningen, duurzaamheid en in de ontwikkeling van wijken. Dit leidde ertoe dat Waterweg Wonen het jaar afsloot met een positief resultaat. Daarmee heeft de corporatie een financieel gezonde positie. Ook de komende jaren blijft Waterweg Wonen (be)sparen, zodat zij de financiële ruimte heeft om te blijven investeren in Vlaardingen, de stad waar zij geworteld is.

Over Waterweg Wonen

Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad. Mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de woningmarkt, staan bij Waterweg Wonen voorop. Waterweg Wonen ziet het als haar missie om - in nauwe samenwerking met bewoners en andere partners- zorg te dragen voor het feit dat haar klanten plezierig wonen in Vlaardingse buurten en wijken waar zij bezit heeft. Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op waterwegwonen.nl

Waterweg Wonen legt solide fundament voor komende jaren

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws