dinsdag, 19 mei 2015 20:27

Werkgroepen maken nieuwe start met Vitalisering Binnenstad

Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken en in te spelen op demografische, economische en technologische ontwikkelingen, is een nieuwe impuls gegeven aan de vitalisering van de binnenstad. Omdat de binnenstad van iedereen is, hebben belanghebbende Vlaardingse partijen het Programma Vitalisering Binnenstad uit 2009 geactualiseerd om daaruit nieuwe actiepunten te ontwikkelen.

Waar voorheen de gemeente altijd het voortouw nam om dergelijke plannen en programma's te maken, zijn het nu vertegenwoordigers van o.a. de detailhandel, horeca, vastgoed, kunst & cultuur die de gemeente hebben gevraagd om een bijeenkomst te organiseren met belanghebbenden. In totaal zijn er drie bijeenkomsten geweest waarbij een start is gemaakt met een concreet actieplan om de binnenstad regionaal sterker op de kaart te zetten.

Werkgroepen

Tijdens de bijeenkomsten zijn de resultaten van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld, is de eerste hand gelegd aan een concrete actiepuntenlijst met nieuwe acties en activiteiten voor de binnenstad voor de komende jaren. Er is een concept-uitvoeringsprogramma opgesteld. Onder leiding van een kwartiermaker werken drie aparte werkgroepen het concept-UVP verder uit. Die werkgroepen zijn: 1. versterken van de kernwaarden (historie en water), 2. winkelen en uitgaan en 3. bereikbaarheid en parkeren.

Vitalisering Binnenstad

In 2009 presenteerde de gemeente Vlaardingen de Visie Vitalisering Binnenstad. Met het actieplan dat aan deze visie verbonden was zijn er in de afgelopen jaren tastbare resultaten in de Vlaardingse binnenstad geboekt. Het Veerplein heeft een nieuw tapijt gekregen, de Westhavenplaats en Blokmakersplaats zijn opnieuw ingericht, met de aanpak van de Hoogstraat is gestart en de V&D werd weer naar Vlaardingen gehaald. Door de ontwikkelingen in het vastgoed zoals leegstand, de krimpende economie en de veranderende consumentenwensen moet er kritisch gekeken worden hoe de Vlaardingen binnenstad weer sterk gemaakt kan worden voor de toekomst.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws