dinsdag, 12 september 2017 11:53

Werkzaamheden Boerhaavelaan gestart

Schiedam - De werkzaamheden aan de Boerhaavelaan in Schiedam zijn weer aangevangen. De bomen, die zo lang zorgden voor vertraging in de renovatie van de laan, worden nu gekapt. 

In opdracht van de gemeente Schiedam is Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf b.v. maandag 11 september gestart met de werkzaamheden aan de Boerhaavelaan, onderdeel van het project Drie Lanen.

Het project Drie Lanen is verdeeld in twee projecten, project Boerhaavelaan en project Prof. Kamerlingh Onneslaan / Lorentzlaan. De afgelopen maanden is het project Boerhaavelaan uitgewerkt tot een nieuw bestek dat inmiddels is aanbesteed. Tijdens de bewonersbijeenkomst van 31 augustus jl. heeft Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf b.v. uit Barendrecht zich voorgesteld en een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Het oorspronkelijke herinrichtingsplan blijft gehandhaafd.

Fasen
Het project Boerhaavelaan is verdeeld in twee fasen. Als eerste wordt fase 1, het gedeelte tussen de Snelliussingel en het Boerhaaveplein aangepakt. Nadat de bomen in dit deel zijn gerooid, wordt door Waterbedrijf Evides een oude waterleiding verwijderd. Vervolgens wordt door Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf b.v. aan een zijde de riolering aangelegd en daarna de nieuwe bestrating, openbare verlichting, straatmeubilair, fietstrommels e.d. Dit wordt herhaald aan de andere zijde. Als laatste wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt en de bomen geplant. De aannemer verwacht fase 1 in december af te ronden.

Fase 2, de werkzaamheden aan het deel tussen de Swammerdamsingel en het Lorentzplein wordt in januari 2018 gestart. De werkzaamheden en volgorde zijn gelijk aan die van fase 1. De aannemer verwacht fase 2 in mei 2018 af te ronden.

Bereikbaarheid en veiligheid
Om uw veiligheid en die van de medewerkers van de aannemer te waarborgen, wordt de betreffende fase geheel afgesloten voor al het verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld zodat de omringende straten ten allen tijde bereikbaar blijven. De woningen zijn altijd te voet - en ook door mindervaliden - bereikbaar via loopschotten. In bijzondere gevallen zoals een verhuizing of een overlijden kunnen speciale maatregelen worden getroffen. Neem hiervoor contact op met de aannemer of de gemeente.

Werktijden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 uur en 18.00 uur.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kan in de betreffende werkfase niet geparkeerd worden. Parkeren dient elders in de buurt plaats te vinden.

Huisvuil
Voor de inzameling van het huisvuil worden geen aanvullende maatregelen getroffen. De ondergrondse containers die binnen een werkfase staan, kunnen niet gebruikt worden om afval aan te bieden. U wordt verzocht in de directe omgeving een andere ondergrondse container te gebruiken voor het aanbieden van uw afval. Met uw pasje kunt u gebruik maken van nagenoeg alle containers in Schiedam-Oost.

Hulpdiensten
Met de inrichting van werkgebied is rekening gehouden met de bereikbaarheid door hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance etc.).

Inloopspreekuur
Iedere woensdag is er een inloopspreekuur van 16.00 - 18.00 uur in het wijkcentrum Schiedam-Oost. U kunt vragen stellen aan de aannemer en de gemeente Schiedam.

Werkzaamheden Boerhaavelaan gestart

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws