woensdag, 15 februari 2017 20:18

Werkzaamheden park Bijdorp gestart

Schiedam - Vanaf de tweede week februari tot medio maart 2017 worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in park Bijdorp. Om deze werkzaamheden veilig te laten verlopen is het park gedurende de werkzaamheden niet of zeer beperkt bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Een omleiding is aangebracht.

Aannemer Berkhout uit Schipluiden baggert de watergangen. Daarna verricht Irado diverse snoei- en rooiwerkzaamheden. Aan en afvoer van deze werkzaamheden vindt voornamelijk plaats vanaf de Parkweg. Transport over Burgemeester van der Lippad is niet toegestaan, wel vinden er ook langs dit pad werkzaamheden plaats. Overlast is helaas niet geheel te voorkomen. Aannemers hebben de uitdrukkelijke boodschap gekregen om dit tot een minimum te beperken.

Na de bagger-, snoei- en rooiwerkzaamheden kan het opknappen van het park beginnen. De voet- en fietspaden worden vernieuwd en er komt een waterberging. De grond die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om glooiende heuvels aan te leggen. En een deel van de gerooide beplanting wordt in het najaar van 2017 herplant. Uiteindelijk krijgt het park een meer open karakter met een gevarieerde, ecologische samenstelling.
Werkzaamheden park Bijdorp gestart

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws