dinsdag, 23 augustus 2016 18:47

Wethouder Mario Stam neemt 1100 bewonersenquêtes in ontvangst

Schiedam - Hoe moeten de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken eruit zien in 2025? Om een antwoord te krijgen op die vraag namen bewoners uit beide wijken het initiatief een bewonersenquête te maken. In maart van dit jaar hebben zij de enquête verspreid onder alle bewoners in de wijken. Een enquête door en voor bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken.

De vragen uit de enquête hadden betrekking op thema’s die, volgens de initiatiefnemers, belangrijk zijn voor de toekomst van de wijken, namelijk: groenvoorziening, veiligheid, wijkeconomie en parkeren. In totaal ontvingen de initiatiefnemers meer dan 1100 ingevulde enquêtes retour. De respondenten uit beide wijken zijn opvallend eensgezind in de antwoorden. De antwoorden zijn verwerkt in een officieel eindrapport.

Op donderdag 25 augustus worden de eindrapporten overhandigd aan wethouder Mario Stam.

Wethouder Mario Stam neemt 1100 bewonersenquêtes in ontvangst

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws