donderdag, 19 november 2015 12:24

Wethouder Stam tekent RetailDeal met minister Kamp

Vandaag heeft minister Henk Kamp met Schiedam een ‘RetailDeal’ getekend. Met het tekenen van deze RetailDeal benadrukt de gemeente Schiedam haar al ingeslagen weg om te werken aan een toekomstgerichte, levendige en leuke binnenstad. Schiedam werkt hiervoor samen met ondernemers: winkels, dienstverlening, vastgoed en horeca.

Mario Stam benadrukt het belang van de ondertekening: “Het college heeft de revitalisering van de binnenstad als speerpunt in het Kompas 2014-2018 'Samen Schiedam Vernieuwen' geadopteerd met de ambitie: ‘Het realiseren van een bruisende, levendige binnenstad’. Wij hebben hier ook de nodige extra middelen voor ter beschikking gesteld. Een van de zwaartepunten van de inspanningen ligt op het economisch herstel van het centrum. En hoewel de winkelleegstand in afgelopen half jaar enkele procentpunten is gedaald, blijft de winkelleegstand in het centrum nog rond de 29%. Daarbij staat de detailhandelssector onder druk. Aandacht vanuit het Rijk voor deze problemen in de detailhandelssector bijvoorbeeld middels deze RetailDeal zijn nodig. Winkelgebieden hebben tenslotte impact op de leefbaarheid van dorpen en steden.”

In de RetailDeal staan vijf punten centraal. Het ontwikkelen van een visie op de binnenstad in samenwerking met stakeholders (1). Het ontwikkelen van concreet beleid en een actieplan (2). Hierbij duidelijke keuzes (3) maken en vasthouden. Samenwerken en afstemming zoeken met de regio (4) en het belang van continuïteit (5) van de nu gemaakte afspraken en plannen. Deze punten zijn voor een belangrijk deel al verankerd in ontwikkelingsvisie voor de binnenstad, het bestemmingsplan en het uitvoeringsprogramma binnenstad.

Wethouder Mario Stam ondertekende samen met 30 andere gemeenten de RetailDeal met minister Kamp van Economische Zaken. De gemeenten laten met het tekenen van de RetailDeal zien dat ze inzetten op een gezonde toekomst van hun binnenstad. Schiedam wordt hierbij gezien als een van de koplopers.

Wethouder Stam tekent RetailDeal met minister Kamp

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws