dinsdag, 18 juli 2017 12:04

Wijkagent Groenoord ziet verbetering

Schiedam - Wijkagent Groenoord Fred Bravenboer plaatste vaak foto's van overvolle afvalcontainers en bijgeplaatst grofvuil op social media. Zoals veel wijkbewoners ergerde de agnet zich aan het aso-gedrag van sommigen.

Maar vandaag plaatste Fred een hoopvolle foto: 'Duidelijke verbetering ten aanzien van het bijplaatsen van grof vuil door inzet van Toezicht en Handhaving en irado en de uitgeschreven bekeuringen. Volhouden aub.'

Wijkagent Groenoord ziet verbetering

Advertentie