dinsdag, 18 juli 2017 12:04

Wijkagent Groenoord ziet verbetering

Schiedam - Wijkagent Groenoord Fred Bravenboer plaatste vaak foto's van overvolle afvalcontainers en bijgeplaatst grofvuil op social media. Zoals veel wijkbewoners ergerde de agnet zich aan het aso-gedrag van sommigen.

Maar vandaag plaatste Fred een hoopvolle foto: 'Duidelijke verbetering ten aanzien van het bijplaatsen van grof vuil door inzet van Toezicht en Handhaving en irado en de uitgeschreven bekeuringen. Volhouden aub.'

Wijkagent Groenoord ziet verbetering

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws