woensdag, 06 september 2017 15:09

Wijkagent negeert zelf als burger ook omleiding

Schiedam - Een opvallend rijtje Twitterberichten vanmorgen in Schiedam. Wijkagent Fred Bravenboer had een Tweet geplaatst waarin hij zich verbaasde over hekken die over het fietspad bij de Vlietland ziekenhuis stonden. 

Fred vroeg aan Wijktoezichthouder buitenruimte van de gemeente Schiedam Herman Kriek 'Het is mij onduidelijk waar deze halve afsluiting bij het Vlietlandziekenhuis voor dient. Wie kan mij het vertellen?' Herman antwoordde 'Hekken staan er ter voorkoming dat er fietsverkeer over stuk Olympiaweg en Sportlaan rijden ivm bouwverkeer. Omrijden via Ringvaartpad.' Fred: 'Nou dat lukt in ieder geval niet' waarop Herman verbaast reageerde met 'Omleiding staat duidelijk aangegeven vanmorgen nog afgereden.' 

'Ja dat klopt wel alleen wordt massaal genegeerd.( ook ik)' schrijft Fred. Herman: 'Je hebt wel een voorbeeld functie, dunkt me!' Waarop de wijkagent laconiek antwoordt: 'Scheel veel met omrijden en ben dan burger!' 

Maar Herman laat zich niet voor één gat vangen 'de hekken worden zo spoedig mogelijk weer rechtgezet en mogelijk verankerd.' is zijn antwoord.

Wijkagent negeert zelf als burger ook omleiding

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws