vrijdag, 08 juli 2016 12:08

Wijkcultuurvereniging groot succes in Nieuwland

Schiedam - Afgelopen half jaar maakte een grote groep kinderen uit Nieuwland op een laagdrempelige manier kennis met cultuur via de wijkcultuurvereniging. Na het succes van deze pilot, zal de wijkcultuurvereniging in Nieuwland vervolg krijgen en wordt er in 2017 ook een wijkcultuurvereniging in Groenoord gestart.

Na schooltijd maar wel op school maakten onder leiding van jonge kunstvakdocenten 174 kinderen kennis met gitaarlessen, toneelspelen of (strip) tekenen. De pilot mag een succes genoemd worden. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen de cultuurlessen van de wijkcultuurvereniging Nieuwland structureel worden aangeboden. Daarnaast zijn de betrokken partijen met elkaar in gesprek om vanaf januari 2017 ook een wijkcultuurvereniging te starten in de wijk Groenoord. Hierdoor krijgen ook kinderen in deze wijk een kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen op een vertrouwde locatie dicht bij huis.

Wethouder jeugd & sport, Nathalie Gouweleeuw is enthousiast over de samenwerking die heeft plaatsgevonden in Nieuwland: “De wijkcultuurvereniging heeft veel samengewerkt met en geleerd van de wijksportvereniging die al vijf jaar actief is in de wijk Nieuwland. Hierdoor was het initiatief voor de scholen en kinderen herkenbaar en laagdrempelig.” “De samenwerking tussen de verschillende culturele partners in de stad heeft zeker als een verrijking voor deze pilot gewekt”, aldus de wethouder cultuur, Marcel Houtkamp.

Schiedam is koploper van vier gesubsidieerde pilots Sport & Cultuur, die gecoördineerd worden door NOC*NSF, in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het doel van de pilots is de verbinding tussen sport en cultuur te versterken, de twee gebieden van elkaar laten leren en ervaringen uit te wisselen om op deze manier de participatie op beide gebieden te verhogen.

Foto: Kunstemakers Stichting Mooi Werk

Wijkcultuurvereniging groot succes in Nieuwland

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws