vrijdag, 13 maart 2015 19:57

WijkOndersteuningsTeams Oost en Zuid openen deuren

Zaterdag 21 maart opent wethouder Nathalie Gouweleeuw officieel de deuren van WijkOndersteuningsTeam Zuid; wethouder Marcel Houtkamp doet hetzelfde voor WOT Oost.

Sinds 5 januari zijn medewerkers van de zes WijkOndersteuningsTeams (WOT's) actief in Schiedam. Drie WOT's hebben intussen een eigen plek (Nieuwland, Centrum-West en Noordrand) en vanaf de eerste lentedag geldt dat dus voor vijf van de zes WOT's.

WOT Oost
Boerhaavelaan 79
3112 LD Schiedam

WOT Zuid
Leliestraat 10
3114 NK Schiedam

Waarom een WOT?
Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei taken op het gebied van werk, welzijn en (jeugd)zorg. Een goede kans om zorg, hulp en ondersteuning anders, dichterbij bewoners te organiseren. De WOT's spelen daarin een centrale rol.
Schiedammers weten zelf vaak het beste wat goed is voor henzelf of hun gezin. En komen zij er niet uit, dan zoeken ze informatie, advies of hulp. Bijvoorbeeld bij familie, buren, vrienden. Maar soms is een situatie te ingewikkeld. Dan kunnen zij naar hun WOT.
In een WOT werken deskundigen op het gebied van eenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden en huiselijk geweld. Een WOT werkt in de wijk samen met vrijwilligers, (sport)verenigingen, kerken, moskee├źn, huisartsen, maatschappelijke opvang en aanbieders van zorg.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws