woensdag, 22 oktober 2014 13:46

Wijkuitvoeringsprogramma’s voor Oost, West, Groenoord en Zuid

Burgemeester en wethouders hebben de wijkuitvoeringsprogramma's (WUP's) 2014 - 2015 vastgesteld voor de wijken Oost, West, Groenoord en Zuid. Deze programma's geven concreet aan welke projecten uit de wijkactieprogramma's in 2014 en 2015 worden uitgevoerd. In veel gevallen gaat het om succesvolle lopende acties die worden voortgezet, maar er wordt ook een begin gemaakt met een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen.
In de wijkuitvoeringsprogramma's staat een integrale wijkgerichte aanpak centraal, die aansluit bij de problemen en de kansen in de wijken. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van zelf doen, eigen verantwoordelijkheid, aansluiten bij bewonersinitiatieven en het zo nodig faciliteren daarvan. Een voorbeeld zijn wijkcentra, die door vrijwilligers uit de wijk worden gerund. De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in de wijken. Met de komst van wijkondersteuningsteams in alle wijken wordt ingezet op het leggen van verbindingen met netwerken in de wijk. Voorbeelden van fysieke maatregelen zijn de start van de aanpak van de Drie Lanen in Oost en de aanpak van dichtgetimmerde panden in West. De inzet van het gemeentebrede interventieteam in Oost en delen van West wordt voortgezet.
De wijkuitvoeringprogramma's sluiten goed aan bij de vier samenhangende thema's voor de komende jaren, die het college heeft beschreven in het Kompas 2014-2018 'Samen Schiedam vernieuwen': Mens en stad in beweging, Ruimtelijke inrichting in samenhang, Economie en ontwikkeling en Overheid in balans. De wijkuitvoeringsprogramma's zijn tot stand gekomen in samenwerking met de wijken. Het wijkuitvoeringsprogramma voor Nieuwland is al in maart van dit jaar vastgesteld.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws