dinsdag, 13 januari 2015 15:14

Wijkuitvoeringsprogramma Nieuwland 2015 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben het Wijkuitvoeringsprogramma (WUP) Nieuwland 2015 vastgesteld, waarin staat welke projecten in 2015 worden uitgevoerd in Nieuwland. Het WUP is tot stand gekomen in samenwerking met de wijk. Bewoners, vrijwilligers en professionals hebben bijgedragen door aan te geven wat zij belangrijk vinden voor Nieuwland. Daarnaast is het concept-WUP besproken tijdens de wijkbijeenkomst over het Wijkactieprogramma 2012-2017 in november vorig jaar. Dit heeft ertoe geleid dat er in het WUP, naast al lopende acties, meer aandacht is voor veiligheid en kansen voor de wijk.

Het WUP besteedt uitgebreid aandacht aan veiligheid in de wijk. De integrale aanpak van woninginbraken en de inzet van het gemeentebrede interventieteam worden voortgezet. De aanpak van overlastgevende groepen wordt versterkt. Bij de Parkweg en omgeving voeren politie, team Toezicht en Handhaving (de Lichtblauwe Brigade) en de Belastingdienst gezamenlijke controles uit. Het cameratoezicht wordt uitgebreid.

In de wijk zijn veel vrijwilligers actief, zoals bij het Speeleiland en rond het Wibautplein, bij huiskamerproject 't Puttertje, de wandelgroep Nieuwland, de Lets Ruilwinkel en de Voedselbank. Vrijwilligers van het bewonersinitiatief Wijkonderneming gaan activiteiten ondersteunen en met elkaar verbinden. Ook gaan zij een Kansenfabriek opzetten om wijkbewoners te laten ontdekken wat zij kunnen.

Aansluitend op het eerste deel van de Mgr. Nolenslaan wordt de zuidzijde van het deel van de Mgr. Nolenslaan tussen de Nieuwe Damlaan en de Parkweg inclusief alle zijstraten aangepakt. In het voorjaar van 2015 starten de werkzaamheden bij het Dr. Willem Dreesplein. Dit wordt vernieuwd en overzichtelijker gemaakt.

De laatste 27 eengezinswoningen van het woningbouwproject Het Kwartet aan de Noordvestsingel en omgeving zijn inmiddels gerealiseerd. De woningbouw van project Over het Water, bij de Parkweg, met 78 eengezinswoningen is gestart. Eengezinswoningen zijn belangrijk voor Nieuwland, omdat zo een minder eenzijdig en meer gedifferentieerd woningbestand ontstaat.

Het nieuwe Wijkuitvoeringsprogramma Nieuwland 2015 moet ertoe leiden dat de positieve ontwikkelingen worden voortgezet.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws