vrijdag, 29 april 2016 10:33

Willen vastgoedeigenaren meebetalen aan ondernemersfonds?

Schiedam - Willen vastgoedeigenaren van bedrijfspanden in de binnenstad meebetalen aan het ondernemersfonds?  Het ondernemersfonds wordt nu gevuld door de belasting die ondernemers (veelal winkeliers en horeca-exploitanten) betalen voor reclame-uitingen op of aan de gevel van hun bedrijfspand. De gemeente gaat onderzoeken of ook pandeigenaren willen gaan meebetalen.

De gemeente Schiedam schrijft: 'Het college werkt inmiddels al twee jaar aan het versterken van Schiedam. Eén van de afspraken uit het bestuurs- en beleidsakkoord 2014-2018 'Samen Schiedam vernieuwen' betreft de wijze van financiering van het ondernemersfonds voor de binnenstad. In het huidige systeem wordt het ondernemersfonds gevuld door de belasting die ondernemers betalen voor reclame-uitingen op of aan de gevel van hun bedrijfspand. Dit gaat om een bedrag van 360 euro per jaar. In het bestuurs- en beleidsakkoord 2014-2018 is afgesproken dat ook de vastgoedeigenaren van bedrijfspanden in de binnenstad zouden moeten gaan meebetalen aan het ondernemersfonds. Dit vereist een andere vorm van financiering. Of en hoe dit geregeld kan worden wordt in mei 2016 onderzocht. In dit onderzoek wordt ook verkend welk draagvlak er onder vastgoedeigenaren is om bij te dragen aan een sterke en vitale binnenstad.

Voor deze verkenning wordt een aantal vastgoedeigenaren uit de binnenstad geïnterviewd. Ook de ondernemers worden bij het onderzoek betrokken. De resultaten worden voor de zomer verwacht'

Willen vastgoedeigenaren meebetalen aan ondernemersfonds?

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws