vrijdag, 28 juli 2017 00:14

Wilma Verver verliest ook zesde rechtszaak dit jaar

Schiedam - Wilma Verver, de veel besproken oud-burgemeester van Schiedam, heeft ook de zesde rechtszaak dit jaar verloren: haar verzoek om de curator in haar faillissement (Kees van den Bergh) te ontslaan, werd vandaag afgewezen.

De Ververs baseerden hun verzoek - blijkens het aanvullend verzoekschrift van 11 mei 2017 - op twee gronden, namelijk (i) dat de curator in strijd handelt met de private belangen van de gefailleerden en (ii) dat hij in strijd handelt met zijn informatieplicht jegens de gefailleerden.

'Van omstandigheden die meebrengen dat de curator moet worden ontslagen is niet gebleken' aldus de rechter. 'De door de curator genomen beslissingen en gevolgde strategie, zoals deze naar voren zijn gekomen, getuigen niet van ernstige fouten bij het beheer van de boedel. Evenmin is gebleken van misdragingen jegens de persoon van de gefailleerden of van andere zwaarwegende omstandigheden. Het verzoek tot ontslag van de curator moet dan ook worden afgewezen.'

De volgende zaak is voor de rechtbank in Rotterdam: de gijzelingszitting voor de man van Wilma: Gerard Verver. Die zaak wordt gehouden op 31 augustus om 10.00 uur. Dan wordt bepaald of de familie voldoende open is geweest over hun financiƫle situatie. Als dat niet het geval is dan kan Gerard Verver voor maximaal een jaar gegijzeld worden.

Wilma Verver verliest ook zesde rechtszaak dit jaar

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws