zondag, 03 april 2016 15:17

Windmolens op Vijfsluizen

Schiedam- Het Schiedams Energie Collectief werkt aan de bouw van tenminste twee windturbines in de stad. Het is de bedoeling dat deze voor rekening en risico van zo veel mogelijk Schiedamse participanten worden gerealiseerd. De gemeente Schiedam is een belangrijke partner in het project.

De plannen komen voort uit verschillende afspraken die op regionale en landelijke schaal zijn gemaakt. Daaronder het Energie-akkoord van vorig jaar. Volgens die afspraken tussen een groot aantal maatschappelijke partijen, moeten er voor 2020 op land windmolens zijn gebouwd die goed zijn voor gezamenlijk 6000 MW aan vermogen. Door middel van het convenant Realisatie Windenergie (2012) heeft de stadsregio Rotterdam zich garant gesteld voor 150 MW aan windvermogen; burgemeester en wethouders van Schiedam hebben zich voor tenminste 6 MW in de boeken laten zetten.

Zes megawatt betekent twee windmolens – gerekend met de huidige standaardgrootte van 3 MW per molen. In de plannen zullen die verrijzen op de bedrijventerreinen van Schiedam-West, aan de Nieuwe Waterwegstraat en op Vijfsluizen. SEC zal deze molens (laten) bouwen en gaan exploiteren. Dat betekent dat er meer groene energie beschikbaar komt in Schiedam. De twee te bouwen molens zullen samen naar verwachting tussen de twaalf en veertien procent van het Schiedamse huishoudelijk energieverbruik leveren.

SEC rekent er op dat veel Schiedammers willen deelnemen in de molens; de kosten van de bouw zijn na een x-aantal jaar immers terugverdiend. SEC beoogt dat de opbrengsten terugvloeien naar de stad Schiedam. Stadgenoten worden daarom te zijner tijd bijzonder uitgenodigd om deelnemer te worden in de coöperatie die recent voor dit doel is opgericht.

De plannen voor de locatie Vijfsluizen zijn door een gespecialiseerd bureau nader onderzocht. De molens kunnen immers ook voor overlast zorgen door schaduwwerking en extra geluid voor omwonenden. Hiervoor bestaan strenge regels, waaraan SEC per se wil voldoen. Energie door en voor Schiedammers moet natuurlijk niet gerealiseerd worden ten koste van Schiedammers.

Uit de berekeningen is de beste locatie naar voren gekomen die voor de molen beschikbaar is. Dat is aan het einde van de Daniël Pichotstraat. De molen komt daar te staan op een strekdammetje in het recent aangelegde getijdegebied tussen Karel Doormanweg en het fietspad naar de Beneluxtunnel. Dit ligt kort langs de metrotunnel en de Rijksweg A4.

Inmiddels zijn de plannen aan bewoners van Schiedam-West en de ondernemers op Vijfsluizen gepresenteerd. Zoals het er nu uitziet zal de molen op Vijfsluizen in 2017 energie gaan opwekken voor meer dan 2300 schiedamse huishoudens.

De tweede molen is geprojecteerd op of bij het slibdepot van de voormalige werf Wilton-Fijenoord. Op Google Maps is te zien dat op deze plaats al een windmolen staat. Deze molen is echter na twintig jaar trouwe dienst in 2012 afgebroken. In de plannen voor het gebied is de nieuw te bouwen molen de leverancier van duurzame energie voor bedrijven uit de maritieme sector die zich op deze plaats gaan vestigen .

Windmolens op Vijfsluizen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws