woensdag, 25 februari 2015 18:37

Woningen aan de Rotterdamsedijk 262-272 geluidsstil gemaakt

Woensdag 25 februari ontving mevrouw Favié uit handen van wethouder Patricia van Aaken (o.a. milieu) bloemen ter ere van de afronding van de geluidsanering van het complex Rotterdamsedijk 262-272. Mevrouw Favié is voorzitter van de VVE van het complex, waar door de gemeente gevelmaatregelen zijn genomen om de geluidhinder te verminderen. De maatregel is genomen in het kader van het vastgestelde Actieplan geluid 2013-2017.

De woningen aan de Rotterdamsedijk 262-272 is het eerste complex waar de gemeente maatregelen heeft getroffen om geluidsoverlast van buitenaf terug te dringen. De komende jaren gaat de gemeente nog veel meer gevels aanpakken van woningen waar de landelijk gestelde geluidsnorm wordt overschreden.

Wethouder Patricia van Aaken: "Schiedam is een gemeente, waar veel inwoners worden blootgesteld aan geluidhinder. Het is onze doelstelling, deze hinder in de komende jaren zo veel mogelijk te beperken." De geluidssanering van woningen vindt plaats in het kader van Actieplan geluid 2013-2017. Het plan omvat eveneens aanvullende maatregelen die de gemeente neemt om de geluidsoverlast van verkeer terug te dringen.

Sanering in goede samenwerking met bewoners

De aanpak gebeurd in samenspraak met het adviesbureau Steeds, dat ook het Servicepunt Particuliere Woningverbetering bemant en verantwoordelijk is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het funderingsherstel van woningen in Schiedam. De gevelmaatregelen, die bij de te saneren woningen worden getroffen betreffen onder meer het plaatsen van nieuwe kozijnen, dubbelglas, dichten van kieren en plaatsen van suskasten.

De uitvoering van de saneringsmaatregelen aan de Rotterdamsedijk 262-272 heeft in goede samenspraak met de VVE en bewoners plaatsgevonden; mevrouw Favié: "Het was allemaal snel geregeld en we hebben weinig overlast gehad tijdens de werkzaamheden. We zijn dan ook zeer tevreden over de afhandeling. De woningen zijn beter geïsoleerd en we hebben minder geluidsoverlast, het is gewoon een kadootje voor ons."

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws