dinsdag, 29 september 2015 20:36

Woningverbetering gaat door en vernieuwen

Tenminste 83% van de woningen die zijn aangewezen voor het project Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel (PWV) is eind 2014 gereed gemeld door de huiseigenaar en gecontroleerd door het Servicepunt Woningverbetering. Hiermee is de gemeentelijke doelstelling ruimschoots gehaald. Tijdens de duur van het project, dat in 2004 van start ging en eind 2014 afliep, zijn 1.518 laagrentende leningen voor woningverbetering verstrekt en 145 voor funderingsherstel. Al met al is er de afgelopen tien jaar ruim 47,3 miljoen euro door eigenaren geïnvesteerd in het particuliere bezit. Deze en andere cijfers staan vermeld in het Jaarverslag PWV 2014.

“Er is de gemeente Schiedam veel aan gelegen om de stad en haar inwoners in hun groei terzijde te staan. Het project Particulieren Woningverbetering blijkt daarbij een goed instrument. Maar onderhoud aan de eigen woning houdt nooit op. Daarom gaat Schiedam door met de aanpak van de particuliere woningverbetering”, stelt wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) in het Jaarverslag 2014 vast.

Particuliere woningverbetering is in 2004 van start gegaan met een actieve aanpak voor 5.600 woningen in de oude wijken. Deze eigenaren hebben van het Servicepunt Woningverbetering een bouwkundig onderhoudsrapport gekregen, waarna afspraken zijn gemaakt over het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Daarnaast was er een passieve aanpak van circa 2.300 woningen, waarbij de eigenaren gebruik konden maken van de regelingen en subsidie, maar zelf het initiatief moesten nemen. Voor de gemeente Schiedam is het van belang dat eigenaren in de oude wijken hun huis op orde houden, zodat ook deze buurten aantrekkelijk zijn om er te wonen.

Eind vorig jaar tekende zich een grote toename af van het aantal woningen dat in 2014 gereed en gecontroleerd is. Dit is het resultaat van het actief controleren van het Servicepunt Woningverbetering. Het aantal eigenaren dat de werkzaamheden aan de woning uiteindelijk zal afronden in de ‘oude’ aanpak kan waarschijnlijk nog iets hoger dan 83% van het totaal aantal in de aanpak zijn. Bij 540 woningen (10%) is de uitvoering namelijk begin 2015 nog in uitvoering gegaan.

Behalve een verantwoording over het jaar 2014 bevat het Jaarverslag 2014 ook een vooruitblik onder het motto ‘Doorgaan en vernieuwen!’. De gemeente Schiedam heeft, mede op verzoek van vier bewonersverenigingen, gekozen voor vernieuwing van de aanpak. Het vernieuwde Servicepunt Woningverbetering biedt eerste hulp voor iedere huiseigenaar of VvE die zijn huis wil opknappen, verduurzamen of toekomstbestendig wil maken.

Zie ook:
http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/funderingsherstel-rembrandtlaan

http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/eerste-paal-in-de-grond-voor-kluswoningen

 

 

Woningverbetering gaat door en vernieuwen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws