woensdag, 18 februari 2015 10:45

Woonbeurs Vlaardingen op zaterdag 7 maart

Wilt u meer weten over duurzaam wonen in Vlaardingen? Bent u benieuwd naar de toekomstplannen voor woningbouw in Vlaardingen? Kom dan langs bij de stadsmaquette van de gemeente op de Woonbeurs Vlaardingen in de Grote Kerk op zaterdag 7 maart aanstaande.

Wij lichten u graag de woningbouwplannen toe die op stapel staan en geven u desgewenst advies over bijvoorbeeld energiebesparing. Door nieuwbouw, sloop en renovatie ondergaan delen van Vlaardingen een metamorfose. Door het uitvoeren van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030 van de gemeente en de woningcorporaties, maken we Vlaardingen als woonstad steeds aantrekkelijker. De nieuwbouw komt voor een belangrijk deel in herstructureringswijken, waar verouderde en goedkope flats uit de jaren vijftig en zestig gesloopt worden, maar ook op nieuwe locaties zijn projectontwikkelaars actief met woningbouw.

De woonbeurs, een initiatief van Fundament Evenementen, is van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Het thema dit jaar is 'Onthullend'. Zie voor meer informatie: www.woonbeursvlaardingen.nl.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws