zaterdag, 06 december 2014 10:44

Wordt het themajaar 2016 'Schiedammers maken…'?

Tijdens een SchiedamsDOEN-avond heeft een groep van meer dan vijftig Schiedammers een advies opgesteld voor het jaarthema voor de stad in 2016. Uit een aantal mogelijkheden viel de keus op het thema 'Schiedammers maken...'. Veel Schiedammers maken immers prachtige dingen met hun handen, ze maken muziek op instrumenten of ze verdienen hun geld in de maak-industrie. Wethouder Alexander van Steenderen heeft het advies inmiddels ontvangen. Hij belooft het advies zwaar te laten meewegen bij het definitieve besluit, dat het college van burgemeester en wethouders medio januari neemt.

Paula van Oeveren, bekend van Buurtprojecten, stelde ze bij SchiedamsDOEN voor om het onderwerp voor het themajaar 2016 (en verder) samen met bewoners en instellingen uit de stad tot stand te laten komen. De gemeente Schiedam omarmde het voorstel en betrok zo veel mogelijk Schiedammers bij de discussie. Dat leidde tot de goedbezochte avond in KoffieMET aan de Hoogstraat 99, die veel positieve discussie en goede voorstellen opleverde.

Vier groepen gingen tijdens de avond aan de slag. Een aantal jongeren uit de Kindergemeenteraad vond dat het jaarthema zou moeten bijdragen aan het bevorderen van de verbinding tussen jong en oud, en tussen allochtoon en autochtoon. Een andere groep wilde vooral muziek, dans en zang naar voren brengen en Schiedammers via muziek beter met elkaar verbinden. Een derde groep zocht naar een mogelijkheid om Schiedammers te nomineren als rolmodellen en lichtende voorbeelden uit het verleden te verbinden aan het heden. Zo kunnen bijzondere mensen maatschappelijke thema's belichamen zoals emancipatie, homoseksualiteit of buitenlanders.

Het advies dat de aanwezigen uiteindelijk aan het college uitbrengen, werd bedacht door de groep die zocht naar een thema dat ondernemen, ontmoeten en verbinden combineert. In Schiedam werken veel mensen in de maak-industrie waarin bijzondere (half)fabrikaten worden gemaakt die onder andere via de maritieme industrie de hele wereld over gaan. Daarnaast maken Schiedammers prachtige ambachtelijke producten met hun handen, van kunst tot jenever, van muziek tot meubelen. Tijdens Fotofestival Schiedam was dit mooi te zien op de tentoonstelling Werkers van Schiedam van fotograaf Jan van der Ploeg, waarin hij Schiedammers in beeld bracht die vol trots iets maken.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws