woensdag, 04 februari 2015 16:04

Workshop: Schiedam bereidt zich voor op klimaatverandering

De gemeente Schiedam gaat als een van de eerste gemeenten in Nederland gebruikmaken van een innovatief systeem, waarmee de gevolgen van regenval en de invloed van de inrichting van de openbare ruimte 'op stoeptegelniveau' inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Wethouder Alexander van Steenderen (Beheer Openbare Ruimte) presenteerde het systeem met de naam 3Di, dat er uitziet als een enorme iPad met Google Maps onlangs aan medewerkers van de gemeente. Zie ook de PopUpTv reportage: http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/schiedam-bereidt-zich-voor-op-klimaatverandering2

Meer inzicht helpt hen bij het tegengaan van wateroverlast, bijvoorbeeld door bij de inrichting of reconstructie van straten beter te kunnen inspelen op overvloedige regenval.

Doordat het klimaat verandert, krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien. De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn. Het water dat in korte tijd naar beneden komt zorgt voor grote overlast en in een aantal gevallen ook voor schade. Maatregelen om deze gevolgen tegen te gaan zijn kostbaar.

De afgelopen jaren hebben we, ook in Schiedam, te maken gehad met een aantal hevige regenbuien. Het rioolsysteem en het watersysteem functioneerden goed, maar toch leidde de neerslag in sommige straten, bijvoorbeeld in Schiedam-West, tot flink wat wateroverlast en schade. Door het gebied gedetailleerd in te voeren in een computermodel, kan heel nauwkeurig worden gesimuleerd hoe het water zich verspreidt. Als pilot zal het systeem worden ingezet voor Schiedam-West.

Met 3Di wordt voor Schiedam-West heel nauwkeurig en gedetailleerd de impact van extreme neerslag in kaart gebracht. Met dit instrument is het direct mogelijk de effecten van maatregelen in de openbare ruimte te kwantificeren en begrijpelijk te visualiseren, waarbij 'op stoeptegelniveau' de stroming van de neerslag wordt gesimuleerd. Het instrumentarium is uitermate geschikt om voor specialisten, planvormers, stedenbouwkundigen, bestuurders én burgers binnen gezamenlijke gebiedsstudies in te zetten. Met dit instrument ontstaat een ruimtelijk inzicht in de overlast en financiële risico's van extreme neerslag.

De gemeente Schiedam wil graag met actieve en betrokken wijkbewoners praten over hun ervaringen met wateroverlast, om gezamenlijk tot oplossingen en maatregelen te komen. Daarom organiseren we een workshop, waarop we de resultaten van de eerder gehouden werksessies aan u terugkoppelen. Daarnaast laten we zien wat u zelf kunt doen en informeren wij u over een mogelijke langetermijnvisie voor de wijk en mogelijke maatregelen die voor de kortere termijn kunnen worden genomen.

De workshop wordt gehouden op donderdag 19 februari as. om 19.00 uur in het Stadskantoor. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Roy Abdoelkarim (procesmanager riolering en stedelijk water) via telefoonnummer 14 010.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws