dinsdag, 15 november 2016 14:38

Zendmachtiging naar Stadsomroep

Schiedam - Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft vandaag haar beslissing bekend gemaakt: de zendmachtiging Lokale Publieke Omroep voor Schiedam gaat voor de komende vijf jaar naar de Stadsomroep. PopUpTv feliciteert de Stadsomroep hiermee. 

PopUpTv had ook een aanvraag ingediend en was door het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld als de nieuwe lokale omroep op basis van de eerder door de gemeenteraad opgestelde criteria én de criteria van het CvdM. PopUpTv werd zelfs al uitgebreid gefeliciteerd door de burgemeester! De gemeenteraad besliste echter anders.

Het CvdM schrijft: 'Het Commissariaat is van oordeel dat hij op goede gronden mag aannemen dat de gemeenteraad van Schiedam op juiste en zorgvuldige wijze een positief advies heeft uitgebracht over de aanvragen van Stichting Stadsomroep Schiedam en Stichting PopUpTv.'
En: 'De gemeenteraad is als geen ander op de hoogte van de in de gemeente levende maatschappelijke behoeften alsmede inzicht heeft in de representativiteit van een instelling voor de belangrijkste in de betrokken gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Gelet op de legitimatie, die de gemeenteraad kan ontlenen aan zijn wettelijk geregelde adviestaak, ligt het naar het oordeel van het Commissariaat in de rede dat terughouding past waar het gaat om in de plaats stellen van zijn oordeel voor dat van de gemeenteraad.' Het advies van de gemeenteraad was in de stukken naar het CvdM verder niet onderbouwd.

Zowel de gemeenteraad als het CvdM oordelen niet over de kwaliteit of de kwantiteit van de uitzendingen. 

PopUpTv gaat door als, zoals dat officieel heet, 'commerciële omroep'. Dat biedt zeker mogelijkheden, zeker gezien het inmiddels opgebouwde grote aantal aan volgers, lezers en kijkers. De gemeente en andere partijen kunnen PopUpTv inhuren voor het maken en uitzenden van reportages, programma-series, commercials en live-uitzendingen.
Dat PopUpTv nu niet 'op de kabel' komt is niet een heel groot gemis omdat er toch steeds minder mensen naar de traditionele Tv kijken.
Wel jammer is dat er door het besluit van de gemeenteraad geen structurele subsidie wordt verleend aan PopUpTv en dat het daardoor een stuk moeilijker wordt om de dagelijkse nieuwsuitzendingen, de videopitches en de reportages te blijven maken van alle mooie initiatieven die er in de stad worden ontplooit.

PopUpTv heeft inmiddels haast 2.000 video's gemaakt waarvan zo'n 95% op basis van vrijwilligerswerk, oftewel zonder er enige vergoeding voor te krijgen. Er zijn echter wel altijd kosten met het maken van een productie gemoeid. Die kosten voor onder andere apparatuur, vervoer en uitzenden hebben we tot nu toe uit eigen zak betaald. We vinden het erg jammer dat dat blijkbaar niet gewaardeerd wordt door een meerderheid van de gemeenteraad. 

Zendmachtiging naar Stadsomroep

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws