donderdag, 17 september 2015 08:29

Zo meteen live op PopUpTv: de raadsvergadering Vlaardingen

Vanavond kunt u vanaf 20:00 uur op PopUpTv weer kijken naar de live uitzending van de gemeenteraad van Vlaardingen vanuit de raadszaal aan de Markt 1.

Op de agenda staat onder andere:

  • Actualiteiten gemeenschappelijke regelingen
  • Niet-ontvankelijk verklaren bezwaren Scouting
  • Wensen en bedenkingen gemeenteraad bij het voorgenomen collegebesluit om de Rijks-, regionale en bilaterale bestuursovereenkomsten Blankenburgverbinding aan te gaan
  • Raadsvoorstel intrekking Marktverordening 2006 en Marktgeldverordening 2015 / aangaan 'Gebruiksovereenkomst weekmarkten'
  • 2e wijzigingsverordening APV
  • Wijzigingsverordening ombudsman 2015
  • Vaststelling van de handhavingsverordening sociale zekerheid Gemeente Vlaardingen 2015
  • Vaststellen zienswijzen op ontwerp Programma's van Eisen Concessie Rail Rotterdam en Haaglanden 2016-2026 en op het concept-concessiebesluit Hoekse Lijn 2015-2017

Bekijk de volledige agenda online.

 

Zo meteen live op PopUpTv: de raadsvergadering Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws