maandag, 26 oktober 2015 12:08

Zwembad Zuid zit vol met plannen

De Vrienden van Zwembad Zuid praten met de nieuwe locatiemanager van Optisport Schiedam Ad Fransen en de gemeente over nieuwe plannen om Zwembad Zuid en de omgeving nieuwe (zwem)impulsen te geven. Naast onderhoudstechnische en communicatieve (website) aandacht gaat het vwb het zwemmen om een betere invulling en mogelijke uitbreiding van de openingstijden, zwemactiviteiten en voorzieningen. Hierbij wordt gedacht om het aanbod aan scholen in de omliggende wijken op een andere leest te schoeien, na te gaan of het invoeren van bedrijfszwemmen haalbaar is, disco-zwemmen voor jongeren verder te activeren en de huurmogelijkheden van het zwembad voor bijvoorbeeld feestelijke (zwem)activiteiten op te voeren. Ook wordt bekeken of er op het gebied van zwemmen aansluiting mogelijk is met de Wijksportvereniging Zuid.

De Vrienden van Zwembad Zuid gaat onder leiding van bestuurslid Leida van Grootveld een werkgroep met vrijwilligers oprichten, die zich wil gaan inzetten om oa de Paula Kooperdag, marathonzwemmen, de zwemvierdaagse, de Paasactiviteit en wellicht nog andere aantrekkelijke zwemactiviteiten te organiseren. Het bestuur van de Vriendenstichting is voorstander om ook de voorzieningen in en rond het zwembad op de nieuwe plannen aan te passen. Een van de wensen is om erkende (school)zwemwedstrijden te organiseren. Ook zijn de Vrienden betrokken bij de planontwikkeling van de Wilhelminahaven. Het zwembad neemt daarin een bijzondere plaats in om reeds bestaande en ingeleverd wensen van Beachvolley – voetbal, zandstrandje, terras met restaurant, podium in een vernieuwde natuurlijke omgeving bij een herontwikkelde Wilhelminahaven te realiseren.

Het jaar 2016 zal uitwijzen wat er van de bestaande wensen, plannen en samenwerking terecht zal komen. In elk geval werken Optisport, de Vrienden en de gemeente samen om Zwembad Zuid en haar omgeving een goed toekomstperspectief te geven, waardoor meer mensen uit Schiedam de weg naar dit gebied weten te vinden.

Zwembad Zuid zit vol met plannen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws