Privacybeleid

PopUpTv Privacy Reglement

PopUpTv hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit PopUpTv

De Stichting PopUpTv is statutair gevestigd te Schiedam (Nederland) op: Broersveld 31, 3111 LD Schiedam/Postbus 158, 3100 AD Schiedam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61181692.

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn twee manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier en via aanmelding Nieuwsbrief (via MailChimp).

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij PopUpTv daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

PopUpTv verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de PopUpTv website.
De website van PopUpTv bevat advertenties gegenereerd door Google AdSense.

5. Doeleinden

PopUpTv verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);
•het versturen van nieuwsbrieven (via MailChimp)

6. Gebruik door PopUpTv

PopUpTv gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
PopUpTv maakt gebruik van MailChimp om dagelijks nieuwsbrieven te versturen.
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht..

7. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door PopUpTv niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, PopUpTv heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en PopUpTv maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van PopUpTv maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

9. Beveiliging

PopUpTv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via het contactformulier op PopUpTv.nl worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.

11. Links naar andere websites

De website van PopUpTv kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van PopUpTv verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. PopUpTv heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van PopUpTv zijn verkregen. PopUpTv accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12. Google AdSense, MailChimp en Google Analytics

PopUpTv maakt gebruik van de diensten van Google AdSense, Google Analytics en MailChimp.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Privacy Beleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

13.Wijzigingen Privacy Reglement

PopUpTv behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop PopUpTv uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt PopUpTv dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van PopUpTv of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar PopUpTv Postbus 158, 3100 AD Schiedam. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens PopUpTv over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar PopUpTv Postbus 158, 3100 AD Schiedam.