Bruikbare ideeën bij Pin je Plek bijeenkomst over mobiliteit

De betrokken inwoners die aanwezig waren bij de themabijeenkomst van Pin je Plek over mobiliteit kwamen weer met mooie, inventieve en bruikbare ideeën.
PopUpTv maakte weer een verslag.

De gemeente Schiedam is een verkenning gestart in Schiedams midden. Hoe kunnen we in de toekomst beter, slimmer, gezonder wonen, werken en recreëren in dit gebied? Met de campagne ‘Pin je Plek’ worden Schiedammers opgeroepen hun wensen, ideeën en dromen voor het gebied te delen via http://pinjeplek.schiedammersmakendestad.nl/ En in 2018 organiseert de gemeente vijf themabijeenkomsten onder de naam ‘Plekmaken’.

popuptv.nl/pin-je-plek

Advertentie