Centrum Schiedam op de schop voor tram en afwatering

Van 9 oktober tot en met 22 oktober werkt de RET aan de tramsporen en bovenleiding op de Koemarkt en Broersvest. Tijdens deze buitendienststelling van de RET, voert de gemeente Schiedam diverse riool- en straatwerkzaamheden uit op de Broersvest, ter hoogte van het Land van Belofte tot aan de Koemarkt.

Tijdens de werkzaamheden van de RET en de gemeente Schiedam, is de Boerhaavelaan in Schiedam-Oost tijdelijk open voor al het verkeer. De openstelling is van 9 oktober t/m 22 oktober 2017.

De werkzaamheden bestaan uit:
1. Groenwerkzaamheden
2. Optimalisatie van de verharding
3. Aanbrengen van wegmarkeringen
4. Oplossen van wateroverlast
5. Reinigen van natuursteenbanden
6. Aanbrengen voorzieningen t.b.v. openbare verlichting
Groenwerkzaamheden

De niet beloopbare delen van de rijbaanafscheiding tussen de trambanen aan de Broersvest worden groener. In de huidige situatie liggen ruwe natuursteenkeien met gietijzeren boomspiegels. Door de afscheiding te vergroenen, krijgen de bomen meer leefruimte. De natuursteenkeien maken plaats voor gras. Onder het gras worden diverse bloembollen aangebracht. Dit geeft in het voorjaar een fraai effect.

Optimalisatie van de verharding
De verharding rondom de oversteekplaatsen en halteplaatsen “Land van Belofte, Emmastraat, Korte Singelstraat en winkelcentrum Passage worden beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden, door het aanpassen van de hoogteverschillen het aanbrengen van een waarneembare geleidelijn voor slechtzienden. Tegelijkertijd voeren we wegdekreparaties aan de busbaan uit.

Wegmarkering
De wegmarkeringen op de busbaan en de oversteekplaatsen worden opnieuw aangebracht.
Wateroverlast (riolering)

Bij hevige regenbuien blijft het water op de trambaan staan. 'Het waterafvoerprobleem lossen wij op door tijdens de buitendienststelling een lijngoot aan te brengen. De lijngoot werkt als afvoer.' aldus de gemeente.

Reinigen van natuursteenbanden
Al het natuursteen wordt gereinigd. Dit zorgt voor een frisse en schone uitstraling.


Openbare verlichting
Nu de tram tijdelijk niet rijdt, is dit het moment om ook alvast voorzieningen (mantelbuis) aan te leggen voor de toekomstige verlichting.

Straatmeubilair
Het straatmeubilair aan de Broersvest en het Land van Belofte wordt heringericht. Dit wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de programma’s “fietsparkeren binnenstad” en “Binnenstad”.

Zie ook:
https://popuptv.nl/nieuws/wateroverlast-na-wolkbreuk
https://popuptv.nl/video/nieuws-zwembad-op-broersvest-schiedam

Advertentie