De Maatschappij Waterweg Noord

Verslag van de bijeenkomst van De Maatschappij Waterweg Noord op 18 maart 2015 in het Delta Hotel Vlaardingen.
Het ideaal van De Maatschappij is om bij te dragen aan een ondernemende samenleving. Wij moeten allemaal ondernemend zijn, uitdagingen durven aan te gaan en met een open blik de wereld in kijken om met elkaar ons land goed te bewaren en door te geven aan nieuwe generaties
Het departement Waterweg Noord telt circa 140 leden en komt 10x per jaar bijeen voor een lunchbijeenkomst of een bedrijfsbezoek. De gemiddelde opkomst op onze bijeenkomsten ligt tussen de 60 en 80 personen. Tijdens deze bijeenkomst houdt een deskundige een inleiding over een actueel onderwerp. De bijeenkomsten vinden beurtelings plaats in een restaurant in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De contacten met andere leden van het departement dragen bij aan uw netwerkplezier en zakelijk succes.

De departementen organiseren jaarlijks 250 bijeenkomsten voor de leden van De Maatschappij. Voor de bijeenkomsten van departement Waterweg Noord kijkt u op de homepage bij het evenementenoverzicht.

Door de regionale invulling wordt gebruik gemaakt van de kracht en de kennis die aanwezig is in de regio. Regionale contacten worden zo goed mogelijk benut en ingezet om verbanden aan te gaan met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek: het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen.

Een regionale indeling maar een landelijk netwerk!

Interviews: Rob van der Gaag
Camera en montage: Simone Breetveld

Advertentie