PopUpTv Nieuws: Erik Wehrmeijer gaat bemiddelen tussen omroepen

Het college van B en W heeft de heer Erik Wehrmeijer bereid gevonden te onderzoeken of PopUpTv en de Stadsomroep Schiedam alsnog willen samenwerken. Om tot een definitief advies aan het Commissariaat voor de Media te komen, zal er op dinsdag 27 september aanstaande waarschijnlijk een extra raadsvergadering worden gehouden.

In de raadscommissie van 7 september riepen commissieleden het college op de samenwerking alsnog nader te onderzoeken met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar. Ook verzocht de commissie om inzicht te geven in de verschillen en de overeenkomsten van beide kandidaten. Zowel het college, PopUpTv en Stadsomroep Schiedam hebben mogelijke kandidaten aangedragen. Het college heeft uiteindelijk gekozen voor iemand die kennis heeft van de lokale media, van de stad Schiedam en heeft daarbij uiteraard gelet op de onafhankelijkheid en de beschikbaarheid.

Opdracht

Het college van B en W verzoekt de heer Erik Wehrmeijer te onderzoeken of PopUpTv en Stadsomroep Schiedam voor de lokale zendmachtiging in Schiedam alsnog tot een samenwerking kunnen komen. Ook wordt gevraagd om de verschillen en overeenkomsten van beide kandidaten op een rij te zetten.

De samenwerking kan in fases worden opgebouwd gebruik makend van elkaars kwaliteiten. Het uitgangspunt is dat beide partijen elkaar goed aanvullen qua kennis, ervaring en inhoudelijke programmering maar ook wat betreft netwerken en doelgroepen in Schiedam en omgeving.

Proces tot nu toe

Op 8 maart 2016 gaf de gemeenteraad aan het college de kaders mee voor de toetsing van de nieuwe aanvragen. De door de gemeenteraad vastgestelde toetsingcriteria gaan over een aanvullend programma-aanbod, de visie op technische en journalistieke innovatie en de samenwerking met lokale en regionale partijen. Het wettelijke toetsingscriterium is de representativiteit van het Programma Bepalend Orgaaan (PBO). Daarnaast schrijft de Mediawet voor dat bij meerdere aanvragers het gemeentebestuur verplicht is het samengaan van deze instellingen te bevorderen. Het gemeentebestuur heeft hiertoe actie ondernomen in afzonderlijke gesprekken met de aanvragers. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid.

In de raadscommissie van 7 september is gebleken dat de commissie de samenwerking tussen beide omroepen op dit moment als het belangrijkste uitgangspunt ziet. Daarom is gekozen voor een onderzoek door een onafhankelijke bemiddelaar.

Op 6 november 2016 loopt de termijn van de huidige zendmachtiging af.

Het Commissariaat voor de Media geeft dan een nieuwe zendmachtiging af.

De gemeenteraad dient eind september een advies hierover te geven.

Interviews: Bart Dane
Camera en montage: Matthijs Rorije

https://popuptv.nl

Advertentie