Formatiebespreking Vlaardingen 4 april 2018

Op 4 april vond een openbare bijeenkomst plaats in het kader van de onderhandelingen over de vormgeving van de bestuursperiode 2018 - 2022 van de nieuwe gemeenteraad van Vlaardingen.

De informateur, de heer Bert Blase, heeft de afgelopen week met alle in de gemeenteraad van Vlaardingen gekozen partijen, gesprekken gevoerd. Op grond van deze gesprekken heeft de heer Blase aanbevelingen gedaan, die hij morgenavond in het openbaar wil delen. Op grond van deze aanbevelingen zal de volgende stap in het informatieproces gezet worden.

Advertentie