Gemeenteraad van Vlaardingen 8-9-2015

Verslag van de gemeenteraadsvergadering van Vlaardingen van 8 september 2015.

1 Opening
2 Agenda t
3 Spreekrecht burgers
4 Mondelinge vragenronde raadsleden
5 Actualiteiten gemeenschappelijke regelingen
6 Opheffen/bekrachtigen geheimhouding ontvangen documenten
Raadsvoorstellen
7 Vaststellen van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
8 Vaststellen van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van ROGplus NWN
9 Vaststellen van de zienswijze op Concept-reglement van orde, de concept financiƫle regelingen en conceptbegroting 2015 en 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts

Productie: www.Dubbelklik.nl i.o.v Gemeente Vlaardingen

Advertentie