Gemeenteraad van Vlaardingen van 30 maart 2017

Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen vanuit de raadszaal aan de Markt 11 op donderdag 30 maart 2017.

Op de agenda staan:
- In memoriam de heer J. Barnouw
- Onderzoek geloofbrieven tijdelijk te benoemen raadslid de heer Bierling
- Afleggen eed cq. verklaring en belofte tijdelijk benoemde lid raad de heer Bierling
- Concept besluitenlijst 23 februari 2017
- Benoemen lid en voorzitter welstand- en monumentencommissie
- Opheffen Recreatieschap Midden-Delfland
- Actualisatie Actieplan Wonen 2017

Uitzending geproduceerd door www.dubbelklik.nl i.o.v. Gemeente Vlaardingen

Advertentie