Gemeenteraad Vlaardingen 12 oktober 2017

Registratie van de live uitzending van de gemeenteraad van Vlaardingen van 12 oktober 2017.

Raadsvoorstellen
9 Rapport RKC Schiedam “Grip van de raad”

10 Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Zuidbuurtseweg nabij nr. 2

11 Wensen en bedenkingen verkoop Globe-school Van Limburg Stirumstraat 49

12 2e Voortgangsrapportage 2017 en 3e begrotingswijziging 2017

13 Herijking Parkeerbeleid

14 Zienswijze Verordening bussenleningen 2017 MRDH

15 Zienswijze concept beleidsplan 2018- 2022 VRR


Geproduceerd door http://dubbelklik.nl voor de gemeente Vlaardingen

Advertentie