Gemeenteraadsvergadering Vlaardingen 16 november 2017

Registratie van de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 16 november vanuit het stadhuis van Vlaardingen.

Op de agenda staat o.a.

Stadsherstel Maassteden
Bestedingsvoorstel reserve binnenstad parkeren
Wensen en bedenkingen Kwikstaartweg
6e wijzigingsverordening APV 2014
Parkeerbelastingverordening 2018
Zienswijze reactie AB op evaluatie MRDH

https://popuptv.nl

Advertentie