Gemeenteraadsvergadering Vlaardingen 17 september 2015

Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen vanuit de raadszaal aan de Markt 1.

Op de agenda staat onder andere:

Actualiteiten gemeenschappelijke regelingen
Niet-ontvankelijk verklaren bezwaren Scouting
Wensen en bedenkingen gemeenteraad bij het voorgenomen collegebesluit om de Rijks-, regionale en bilaterale bestuursovereenkomsten Blankenburgverbinding aan te gaan
Raadsvoorstel intrekking Marktverordening 2006 en Marktgeldverordening 2015 / aangaan 'Gebruiksovereenkomst weekmarkten'
2e wijzigingsverordening APV
Wijzigingsverordening ombudsman 2015
Vaststelling van de handhavingsverordening sociale zekerheid Gemeente Vlaardingen 2015
Vaststellen zienswijzen op ontwerp Programma's van Eisen Concessie Rail Rotterdam en Haaglanden 2016-2026 en op het concept-concessiebesluit Hoekse Lijn 2015-2017

Geproduceerd door http://www.dubbelklik.nl i.o.v. Gemeente Vlaardingen
http://www.popuptv.nl

Advertentie