Interview met René Duursma over de perikelen met Winterland 2017

Of er een editie 2017 komt van het populaire schaats- en sfeerevenement Winterland Schiedam valt zeer te betwijfelen.
Wij spraken met René Duursma, directeur van de Duursma Groep.

Advertentie